فال,طالع بینی
فال,طالع بینی
 

به اطلاع عموم دانشجوياني كه درس انقلاب اسلامی ایران در اين نيمسال تحصيلي دارند مي رساند كه:

۱- چنانچه قبلا ذكر شد منبع  تدریس و امتحان پایان ترم درس انقلاب اسلامی ایران کتاب:" در آمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی "  تالیف : عیوضی و هراتی  ِ نشر معارف ِ  ویراست دوم می باشد.

۲-سئوالات امتحان پایان ترم تماما  تستی می باشد و نمره منفی ندارد. حدود ۳۲ سئوال تستی داده می شود که هر سئوال نیم نمره خواهد داشت. ۴ نمره برای نمره تحقیق و کلاسی خواهد بود . موضوعات تحقیق در همین وبلاگ هست آخرین مهلت ارسال ۱۵ دیماه  می باشد..(ارسال از طریق ایمیل بلا مانع است . آدرس ایمیل .ahmad.abdolhoseini@yahoo.com)آخرین مهلت ارسال ۲۰ دیماه ۹۱

فصل های مختلف  کتاب که سئوالات امتحان از آنها خواهد بود به شرح ذیل می باشد: 

فصل اول:تعریف مفاهیم وعوامل شگل گیری انقلاب ها

فصل دوم :وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگو های شبه ترقی و تعالی اسلامی

فصل پنجم:روند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی و شگل گیری انقلاب

فصل هفتم :تحلیلی بر تحولات دوران تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی

فصل هشتم:دستاورد های انقلاب اسلامی

فصل نهم:آینده انقلاب اسلامی  فرصت ها و چالشها

توضیح: از سه فصل هفت و هشت و نه تمرکز سئوالات بر دو فصل آخر یعنی  هشت و نه است .

+ نوشته شده در ساعت توسط احمد عبدالحسینی